Denna sida innehåller bilder och information till för att underlätta det rutinmässiga underhållet och servicen på modellerna R8 Major och R10 Major.

Det rutinmässiga underhållet är indelat i 9 olika huvudrubriker, vilka i stort följer indelningen i instruktionsboken. Under vissa av dessa rubriker, t.ex. "Kylsystem" eller "Bromsar" finns mer utförliga instruktioner för hur man exv. går tillväga för att byta kylvätska eller utföra bromsservice. Då finns en länk att klicka på och instruktionen öppnas i ett nytt fönster! Alla bilder är också klickbara!

Ungefär hälften av huvudrubrikerna för underhåll (5 st) finns på denna sida, men av utrymmesskäl kommer resterande rubriker att placeras på sida 2 för Rutinunderhåll & Reparationer (denna sida är ej klar ännu!). Dessutom kommer det att finnas några extra rubriker, t.ex. specifikationer för kaross och chassi, lyftpunkter för domkraften, el- och kopplingsscheman etc. Dessa rubriker kommer att placeras på sida 2 när de är klara.

 

Rutinmässigt underhåll

Sida 1 >> | 1. Fördelare | 2. Tändstift | 3. Fläktrem | 4. Luftrenare/filter | 5. Kylsystem

Sida 2 >> | 6. Bromsar  | 7. Däck och Hjul | 8. Smörjschema | 9. Lampbyte

 

Klicka på bilderna för en större bild

Click on the pictures for a bigger picture

 

1. Fördelare
 

Klicka på bilden för en förstoring!

 

A Justerskruv B Låsskruv C Kontaktavstånd

Brytarspetsarna måste vara rena och plana. För effektiv kontroll måste de demonteras. Kontakterna skall helst bytas mot nya, men i undantagsfall kan man slipa eller bryna dem och då får man bara använda sig av magnetfil (en specialfil för brytarkontakter). Inställningen av brytarna bör ske med kamvinkelmätare. För tillfällig justering kan man använda bladmått. Då får det maximala avståndet mellan brytarkontakterna vara 0,4 - 0,5 mm. Kontrollera grundavståndet efter varje justering av kontaktavståndet.

Kontrollen underlättas av ett index på transmissionskåpan och ett spår i remskivan på vevaxeln. Vid rätt inställning skall spåret sammanfalla med hålet i nämnda index (se bilden).

 

Klicka på bilden för en förstoring!

 

2. Tändstift

Tändstiften rengörs lämpligen med stålborste och därefter blåser man rent dem med tryckluft. Tändstift ska bytas enligt serviceintervallet (lämpligt efter 1000-1500 mil).

Man kan böja in elektroden lite vid tändstiftsslitage som tillfällig lösning. Avståndet skall kollas med bladmått och ska vara 05-07 mm (se bilden).

Skruva i tändstiften försiktigt för hand och dra dem därefter med tändstiftnyckel/hylsa. OBS! Dra ej tändstiften för hårt med tanke på aluminiumtoppen (!)

Tändkablarnas placering framgår av bild 2. Förväxla ej tändkablarna! Rätt kabel till rätt cylinder!

 

Klicka på bilden för en förstoring!

 

Klicka på bilden för en förstoring!

 

3. Fläktrem
Klicka på bilden för en förstoring!

 

Fläktremmen är korrekt sträckt om den på mitten kan tryckas in 6-7 mm. Fläktremmen justeras genom att man först lossar låsmuttrarna på generatorns axel och justerskenan (se bilden). Därefter är det bara att vrida generatorn neråt för att sträcka remmen eller uppåt för att slacka remmen. OBS! Spänn inte remmen för hårt, det frestar lagren i generatorn och vattenpumpen! Kontrollera sträckningen efter 10 min. körning och sedan efter 200 mil.

 

4. Luftrenare/filter

 

A Vingmutter B Lock C Insats D Renarhus

Luftfiltret bör bytas mellan 1000 och 3000 mils körning beroende på hur dammiga vägar man kör på. Om luftrenaren är utrustad med förrenare ska den rengöras var 1000:e mil. Man kan rengöra filterpapperet försiktigt med tryckluft.

 

Klicka på bilden för en förstoring!

5. Kylsystem
Klicka på bilden för en förstoring!

 

Renault är sedan länge kända för sitt s.k. "slutna kylsystem" och har därför mångårig erfarenhet av kylsystem. R8 och R10 har samma kylare/kylsystem. Kylsystemet ska förses med Renault original kylvätska av märket ELF. Det finns två varianter av Elfs kylvätska CoolElf Supra, vilken är färdigblandad och Glaceol som ska blandas med 50% destillerat/avjoniserat vatten. Det är mycket viktigt att använda original kylvätska! Den är specialanpassad för motorer med aluminiumtopp och med våta cylinderfoder.

R8 Major har en plåtburk som expansionskärl (har tyvärr ingen bild på detta) så det är lite svårare att kontrollera kylvätskenivån på en R8. Man får då skruva av locket till expansionskärlet (se upp för het kylvätska!) för att kontrollera nivån. På R10 är det mycket lättare att kontrollera nivån, då R10:an har en genomskinlig glasburk (från 1969 en plastburk), som expansionskärl. Då motorn är kall ska kylvätskenivån befinna sig mellan min- och maxmarkeringarna. Den ena pilen på bilden visar locket på expansionskärlet på en R10 och nere till höger i bilden syns kylarlocket (åtkomligt efter att gummiskyddet avlägsnats från kylarplåten).

Kylvätskan skall bytas och systemet spolas efter max 4500 mils körning eller 3 år. Läs om kylvätskebyte >>

 

 

Källor: Bilderna skannade från instrukionsböcker för R8 R1130, R10 R1190, samt Drake Workshop, Maintenance & Repair Manual for Renault 10

 

Till sidans topp