Två stycken av de tre identifikationsplåtarna för R8 och R10 återfinns på mellanväggen i bagageutrymmet intill torpedväggen (nr 1 & 2 i bild). Den tredje identifikationsplåten återfinns på höger sida av motorblocket (nr 3 i bild).

Oval och rombformad idenfikationsplåt

Rektangulär identifikationsplåt på motorblocket

 

Identifikationsplåt

Förklaring av identifikationsnumren

Den ovala plåten i bagageutrymmet har 3 stycken nummer:

Det översta numret är bilens typbeteckning.

I mitten återfinns utförande- och utrustningsnumret.

Längst ner är tillverkningsnumret.

På den rombformade plåten i bagageutrymmet finns chassinumret. 

Chassinumret återfinns även instansat på golvet vid höger framsäte.

På motorblockets rektangulära plåt finns överst numret som anger motortypen. Undertill finns motorns tillverkningsnummer.

 

Varje modell har en specifik typbeteckning. Detta är en lista över de olika typbeteckningarna som finns för R8/R10:

 

Renault 8

Renault 8 - silvermetallic

Typ Modell Tillverkad år
R1130 Renault 8 Deluxe 956cc 1962-1964
R1130 Renault 8 A 956cc 1964-1973
R1132 Renault 8 Major 1964-1965
R1130 Renault 8 Automatic 1965- ?
R1134 Renault 8 Gordini 1100cc 1964-1965
R1135 Renault 8 Gordini 1300cc 1966-1970
R1136 Renault 8 S 1968-1971

 

Renault 10

Renault 10 - silvermetallic

Typ Modell Tillverkad år
R1190 Renault 10 (Major) 1100cc 1965-1970
R1192 Renault 10 1300cc 1970-1971

 

Källor: R10 instruktionsbok, Chilton's Repair and Tune-up Guide for the Renault, Renés Renaultpages m.fl.

 

Till sidans topp